14 października 2021r.!

 

Dnia 14 października  2021 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: dyrekcja szkoły  Ewa Karłowicz przewodniczący Rady Rodziców , nauczyciele i rodzice uczniów klasy pierwszej..

Wszystkich zebranych w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej powitała pani dyrektor Ewa Karłowicz.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji  panie dyrektor potwierdziła, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, składając przysięgę  ślubowali, że będą wzorowymi uczniami, przyrzekali pomagać słabszym i młodszym. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor niebieskim ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorenicach. Dowodem były dyplomy  pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez wychowawczynię. Miła niespodzianką  były upominki ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Olkusz.

 

Do grona społeczności szkolnej wstąpili: Dominik Cetnarowski , Aleksander Goryl, Zofia Kaczmarczyk  ,Franciszek  Kania  ,Natalia Kwaśniewska  ,Tomasz  Piasny  , Lena Stach , Hanna Staroń  , Jakub Tomczyk  , Maria Walnik  , Szymon Zajega.

Najmłodsi otrzymali wspaniałe upominki od rodziców, Rady Rodziców i starszych kolegów, Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

W tym dniu obchodzimy również Dzień Edukacji Narodowej.  Z tej okazji dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie  z klasy II,III  pod opieką wychowawców zaprezentowali ciekawy program artystyczny. Uczniowie z klasy VIII przedstawlii program „Awans zawodowy nauczyciela”.

Z uroczystości z pamiątkowymi dyplomami wyszli również nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji, którzy otrzymali Nagrodę Dyrektora. Pani Agnieszka Wardęga otrzymała Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Gratulujemy nagrodzonym.

Bardzo dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie oraz aktywny udział w tej pięknej i tak ważnej uroczystości.