Zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej

 

28 października 2021r.w naszej szkole odbyły się zajęcia z praktycznego udzielania pierwszej pomocy. Wzięli w nich udział uczniowie klas I- VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Zajęcia były prowadzone przez Ratownika medycznego  pana Andrzeja Żabę z Krakowa..

Zajęcia miały na celu poznanie sposobów postępowania podczas: omdlenia, zasłabnięcia,  utraty przytomności i zatrzymania krążenia.. Uczniowie uczyli się w jaki sposób należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Ratownik najpierw prezentował uczniom jak należy zachować się w przypadku wystąpienia powyższych sytuacji, a następnie uczniowie sami ćwiczyli poprawne zasady udzielania pierwszej pomocy. Do realizacji ćwiczeń były wykorzystane fantomy: niemowlęcia, dziecka oraz osoby dorosłej, jak również niezbędne akcesoria tj. apteczkę pierwszej pomocy, a z niej maseczkę do sztucznego oddychania, bandaże. Było również badanie  pulsoksymetrem, czyli   urządzeniem mierzącym poziom natlenowania krwi. Uczniowie bardzo chętnie włączali się w ćwiczenia, każdy z uczniów chciał samodzielnie wykonać resuscytację krążeniowo oddechową i inne czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Ratownik czuwał nad przebiegiem ćwiczeń  oraz zwrócił uwagę na konieczność zadbania o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu zdarzenia oraz kolejność przeprowadzania poszczególnych czynności, ponieważ od tego może zależeć życie.