„Śladami górnictwa srebra, ołowiu i cynku na ziemi olkuskiej”

24 listopada klasy 8 i 7 pod opieką wychowawców i pani przewodniczki odbyły wycieczkę promującą region małopolski.
Trasa wycieczki obejmowała:
– przejście „Srebrnym szlakiem gwarków olkuskich”
– zwiedzanie ekspozycji Podziemny Olkusz
– przejazd na Różę Wiatrów i spacer po Pustyni Błędowskiej
– przejazd do Bukowna i zwiedzanie ekspozycji ” Kopalnia Wiedzy o Cynku
– zwiedzanie ruin zamku w Rabsztynie i przejście obok Chaty Kocjana.
Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń.