„Akcja charytatywna”

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu przeprowadzili zbiórkę na rzecz schroniska dla zwierząt. Zebrano i przekazano do schroniska dla zwierząt „Rafik” w Bolesławiu : suchą karmę, karmę w puszkach i koce.
Za okazane serce, w imieniu zwierząt, serdecznie dziękujemy.
Akcja trwa nadal – do końca roku szkolnego.