„Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny”

W tym roku konkurs odbędzie już po raz 31.
Termin konkursu: 17 marca 2022.
Wpisowe na konkurs 12 zł.
Regulamin konkursu na stronie: www.kangur-mat.pl/