Programowanie!

W II tygodniu ferii zajęcia z programowania odbywają się od godziny 9.00 do 12.00.