ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach w związku z realizacją projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku pn. Usługa transportowa związana z przewozem  uczniów Szkoły Podstawowej w Gorenicach na wycieczkę edukacyjną do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie”.

Zapytanie cenowe wycieczka RKO