Warsztaty w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu

25 marca uczniowie klasy ósmej wzięli udział w warsztatach popularyzujących zawody nauczane w ZSnr1 w Olkuszu. Na zajęciach z fotografii i multimediów, architektury krajobrazu, logistyki i geodezji mieli okazję samodzielnie wykonywać ćwiczenia praktyczne i sprawdzić się w różnych zawodach.