Wyjazd do kina „Zbyszek” w Olkuszu

W poniedziałek 11.04.2022r. uczniowie z klas I-VIII wraz z wychowawcami  wybrali się na wycieczkę do kina „Zbyszek” w Olkuszu na film pt. „Za duży na bajki”. Każda wycieczka odpowiednio zaplanowana i zorganizowana stwarza okazję do wyzwolenia wielostronnej aktywności dzieci, dostarcza nowych doświadczeń.

Celem wycieczki było:

– integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej

– kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej

– kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz środkach transportu

– poznanie nowych miejsc z zakresu kultury w regionie (kino)

Film dostarczył dzieciom dużą dawkę zabawy i pozytywnych emocji. Po zakończeniu filmu zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Wszyscy pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.