EGZAMIN ÓSMOKLASISTY!

24 maja 2022 roku nasi uczniowie z klasy 8 przystąpili do egzaminu  ósmoklasisty, który sprawdzi zdobytą wiedzę i umiejętności opanowane przez uczniów w czasie nauki w szkole podstawowej. Wczoraj był język polski , dzisiaj- matematyka, jutro – język angielski.

Życzymy Wam dużo szczęścia i optymizmu oraz tego, abyście mądrze wykorzystali zdobytą wiedzę i umiejętności.

Wierzymy, że wyniki, które uzyskacie, będą odpowiadały Waszym oczekiwaniom i otworzą możliwości realizacji życiowych planów.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy administracji i obsługi

oraz Przedszkolaki i Uczniowie klas I-VII