Wycieczka dziękczynna za dar Pierwszej Komunii Świętej

Dnia 30 maja 2022 roku uczniowie klasy trzeciej  wraz z ks. Wiesławem Gibasem, katechetką panią Krystyną Kałużą, wychowawczynią Jadwigą Karpińską  uczestniczyli w pielgrzymce dziękczynnej. Dzieciom towarzyszyli Rodzice i inne bliskie osoby.  Dzieci w strojach komunijnych uczestniczyły we Mszy świętej w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Czarnym Dunajcu.