ZWROT KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2021/2022

 

Serdecznie proszę wszystkich uczniów o rozliczenie się z biblioteką szkolną do 14 czerwca 2022r.

Termin ten dotyczy zwrotu wszystkich książek i lektur.

Zwrot podręczników następuje w całych wypożyczonych kompletach. Z książek należy usunąć okładki (z wyjątkiem samoprzylepnych) oraz zapisane ołówkiem notatki. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego i ucznia jest zwrócenie uwagi na czystość oraz estetykę książki – wyprostowanie pogiętych kartek, zagiętych rogów czy sklejenie rozdarć.

Podręczniki zgubione/zniszczone rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są odkupić.

W klasach 4-5 podręczniki będą zbierane  20 czerwca 2022r. – poniedziałek

W klasach7-8 podręczniki będą zbierane 21 czerwca 2022r.-wtorek.

 

Nauczyciel Bibliotekarz

mgr Marta Skalniak