WYCIECZKA DO OGRODU DOŚWIADCZEŃ IM. STANISŁAWA LEMA W KRAKOWIE

W dniu 2 czerwca 20222r.  młodzież naszej szkoły pod opieką nauczycieli wybrała się do Krakowa. Ich celem był Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, który jest oddziałem plenerowym Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.  Sam obiekt zajmuje blisko 6ha. Znajduje się na nim blisko 68 ekspozycji. Nasza młodzież mogła sprawdzić jak działają podstawowe prawa fizyki i jak oddziałują na siebie różne przedmioty. Była to  „żywa” lekcja fizyki. Okazuje się, że  natura nie znosi próżni , a w przyrodzie nic nie ginie. Przeprowadzono doświadczenia z optyki, mechaniki  i hydrostatyki. Uczniowie byli wyjątkowo zadowoleni z tak ciekawej lekcji.