Dzień Edukacji !

W trakcie roku szkolnego obchodzimy wiele świąt i uroczystości, ale jedno z nich ma dla nas szczególne znaczenie. 14 października to Dzień Edukacji Narodowej.

Pani dyrektor Ewa Karłowicz podziękowała nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji, za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi, wręczając piękną różę i dyplom: ”Nagrodę Dyrektora”. Pani mgr Jadwiga Karpińska otrzymała Nagrodę Burmistrza, Pani Ewa Ossowska-Knapczyk uzyskała stopień nauczyciela mianowanego.

 

Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klasy I, II, III w części artystycznej podziękowali swym nauczycielom za ich pracę, okazywane na co dzień wsparcie i życzliwość. W pięknych słowach piosenek i uroczym tańcu wyrazili swą wdzięczność za trud włożony w edukację i wychowanie.

Rada Rodziców na ręce pani dyrektor złożyła podziękowania nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły.

Uroczystość zakończyła się  wspólnym odśpiewaniem pieśni szkoły: „Pracą dziś naszą nauka…” w nowej odsłonie, którą przygotował pan Michał Mączka.