Ślubowanie klasy I i Inauguracja Obchodów 70-lecia szkoły!

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła obchodzi piękny Jubileusz 70-lecia .

Dzisiejsze obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Mikołaja  w Gorenicach.

Inauguracja obchodów odbyła się podczas uroczystości ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej. Do społeczności szkolnej przyjęto 7 nowych uczniów: Nikolę Knapczyk, Joannę Kondek, Antoniego Kurkowskiego, Oskara Lasonia, Jana Pomiernego, Igora Rozmusa, Karola Styś.

Pani dyrektor Ewa Karłowicz powitała na dzisiejszej uroczystości Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Pana Romana Piaśnika, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jerzego Kwaśniewskiego, Dyrektora SZE Panią Izabelę Mosur, księdza proboszcza Wiesława Gibasa, Prezesa OSP Gorenice Pana Stanisława Kurkowskiego oraz Prezesa LKS „ Leśnik” w osobie Pana Piotra Ziarnika , Pana Jacka Majcherkiewicza- poetę, malarza, emerytowanych nauczycieli szkoły w tym: Panią Zofię Lipę, Panią  Grażynę Piątek, Panią Mirosławę  Ziarnik, Radę Rodziców, Rodziców uczniów klasy pierwszej, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi i wszystkich  uczniów.

Pani dyrektor w kilku słowach przypomniała historię naszej szkoły, przytaczając fragmenty kroniki, a pani Zofia Lipa, emerytowana  nauczycielka w wzruszających słowach przywołała szkolne wspomnienia.

Pan Burmistrz MiG Olkusz Roman Piaśnik podziękował  wszystkim, którzy całe swoje serce wkładają w edukację i wychowanie najmłodszego pokolenia, pogratulował dyrekcji, znakomitym pedagogom i absolwentom tak wspaniałych osiągnięć, uczniom życzył ciekawości i pasji w odkrywaniu otaczającego ich świata, a Pierwszoklasistom, dziś przyjmowanym w poczet uczniów tej szkoły, życzył aby zdobyta wiedza pozwoliła na spełnienie najskrytszych marzeń.

Swoje wspomnienia związane ze szkołą przekazali absolwenci: Pan Jerzy Kwaśniewski oraz Pan Jacek Majcherkiewicz.

Uczniowie  klasy I rozpoczęli uroczystość pięknym  polonezem wspólnie z uczniami klasy VIII. Zaśpiewali wzruszającą piosenkę „ Kto Ty jesteś- Polak Mały”, zaprezentowali poruszający układ do muzyki  A. Kurylewicza „Polskie drogi”, w wesoły sposób przedstawili siebie w piosence ”Nasza klasa jest wesoła”.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie klasy pierwszej ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Burmistrz MiG Olkusz Roman Piaśnik dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion dzieci. Od tej chwili stali się oni nowymi członkami naszej wielkiej szkolnej rodziny!

W tym uroczystym ślubowaniu pierwszoklasistom towarzyszyli rodzice.

Z tej specjalnej okazji dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas II-III zaśpiewali i zaprezentowali żywiołowy taniec.

Nie zabrakło także oficjalnej pieśni szkoły, wykonanej przez uczniów i absolwentów szkoły.

Kończąc uroczystość pani dyrektor podziękowała  zgromadzonym gościom, uczniom, nauczycielom, pracowników obsługi za zaangażowanie w organizację uroczystości.

Słowa podziękowania  należą się również pani mgr Jadwidze Karpińskiej , wychowawczyni klasy I, za wspaniałe przygotowanie swoich wychowanków.

Po pasowaniu była chwila na słodki poczęstunek, za który dziękujemy Radzie Rodziców oraz wręczenie prezentów od kolegów i koleżanek ze starszych klas.

Pierwszakom życzymy wielu sukcesów!

 

 

Do zdjęć wykorzystano sprzęt zakupiony z programu Laboratoria Przyszłości #LaboratoriaPrzyszlosc