EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ W NASZEJ SZKOLE!

Dzisiaj w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową. Przystąpili do niego uczniowie z klasy V.

Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego jazdy na rowerze, przypomniano uczniom   o przepisach i zasadach obowiązujących w ruchu drogowym. Udzielono kilku cennych wskazówek m.in. jak bezpiecznie poruszać się na rowerze, jak wygląda obowiązkowe wyposażenie jednośladu, o czym należy pamiętać będąc pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego.  Nauczyciel egzaminujący wspomniał też o tym,  że rowerzyści podobnie jak piesi,  należą do  grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego i muszą szczególnie dbać o swoje bezpieczeństwo.

Warto przypomnieć:

Karta rowerowa jest dokumentem, który stwierdza uprawnienie osoby niepełnoletniej do poruszania się rowerem. Wydawana jest dziecku za pisemna zgodą jego rodziców lub opiekunów. Do wydania karty rowerowej jest upoważniony dyrektor szkoły.  Kartę rowerową można uzyskać po ukończeniu 10 roku życia oraz zdaniu egzaminu teoretycznego   i praktycznego, który przeprowadza nauczyciel po odpowiednim przeszkoleniu z zakresu ruchu drogowego.