OBCHODY 11 LISTOPADA W NASZEJ SZKOLE!

14 listopada 2022r. w naszej szkole uczciliśmy Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Pani dyrektor Ewa Karłowicz przywitała zebranych licznie gości, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jerzego Kwaśniewskiego, Sołtysa Andrzeja Chmielewskiego, Pana Jacka Majcherkiewicza- poetę, malarza ,Koło Gospodyń Wiejskich. Przypomniała dzieje naszej Ojczyzny od zaborów do niepodległości.

Wieczór był niezwykły Młodzież z klas 4-8 przedstawiła sztukę pt.: „Pisk białego orła” przygotowaną przez pana Mariusza Majtę. Wzruszające pieśni patriotyczne poruszyły wszystkich za serca. Również najmłodsi pod skrzydłami pani Joanny Kralewskiej- Ziarnik  i Iwony Kurkowskiej zaśpiewały przygotowane pieśni. Sala gimnastyczna na blisko godzinę zamieniła się w staropolską chatę, gdzie toczyły się losy naszych bohaterów. Był to pierwszy występ dla społeczności lokalnej po blisko 3-letniej przerwie.

Uroczystość naszą uświetnili przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach,  przybyli ze swoim sztandarem, przy którym wszyscy zgromadzeni uroczyście odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego.

 

Uczniowie „Mundurówki” z ZDZ – Zespół Szkół w Olkuszu Liceum Mundurowego na czele z  panią dyrektor Annę Klatt, pięknie zaprezentowali pokaz musztry wojskowej.

Na zakończenie uroczystości, Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom, uczniom za cenną lekcję historii, która była także ważnym źródłem informacji o trudnych losach naszej Ojczyzny.