Szkolny Konkurs Kaligraficzny!

Kaligrafia znana jest od wielu lat. To szuka starannego i estetycznego pisania, wymaga koordynacji pracy ręki, oka i mózgu, w celu jednoczesnego przewidywania kolejnych ruchów, kontroli jakości pisma i kreślenia kolejnych liter w taki sposób, aby ostatecznie osiągnąć unikalną treść. Mając na uwadze troskę o rozpowszechnienie wśród dzieci dbałości o staranne, kształtne i estetyczne pismo, 5 grudnia 2022 roku, odbył się w naszej szkole –„Szkolny Konkurs Kaligraficzny dla uczniów klas II -III i IV-VII”. Zadaniem uczniów było staranne i bezbłędne przepisanie wskazanego tekstu. Teksty były zróżnicowane pod względem trudności i dostosowane do aktualnych możliwości uczestników konkursu. Komisja konkursowa dokonując oceny prac uwzględniła: właściwe łączenie liter, ogólne wrażenie estetyczne, czytelność, prawidłowe rozmieszczenie tekstu oraz prawidłowy zapis wyrazów w zdaniach. Do następnego etapu przeszli: Hanna Staroń – klasa 2, Oliwier Ziarnik – klasa IV.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu.