KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ!

Zapraszamy wszystkich uczniów przedszkola i klas I-VIII do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez naszą Szkołę na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Prosimy o wykonanie kartki bożonarodzeniowej w dowolnej technice płaskiej w formacie A5 (np. rysunek, kolaż) gramatury bloku technicznego.
Pracę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie
do 15 grudnia do p. Anny Kurdziel. Kartkę należy podpisać z tyłu OŁÓWKIEM imieniem, nazwiskiem i klasą lub na osobno dołączonej kartce.
Wszystkie kartki zostaną przekazane osobom starszym przebywającym w domach pomocy społecznej w Olkuszu. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć prac plastycznych na stronie internetowej szkoły oraz przekazaniem ich dla podopiecznych domów pomocy społecznej w Krakowie. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 2 kartki konkursowe.