VII Miejsko – Gminny Konkurs Kaligraficzny „O Pióro Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz”.

12.01.2023 r. Szkoła Podstawowa nr 10 w Olkuszu stała się miejsce zmagań uczestników VII Miejsko – Gminnego Konkursu Kaligraficznego „O Pióro Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz”. Uczniowie ze szkół miasta i gminy mieli za zadanie napisać zgodnie ze sztuką kaligrafii „zimowe” wiersze, starannie i bezbłędnie przepisać wskazany tekstu. Teksty były zróżnicowane pod względem trudności i dostosowane do aktualnych możliwości uczestników konkursu. Komisja bardzo wysoko oceniła poziom prac, dokonując jej oceny, uwzględniła: właściwe łączenie liter, ogólne wrażenie estetyczne, czytelność, prawidłowe rozmieszczenie tekstu oraz prawidłowy zapis wyrazów w zdaniach.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Olkusz oraz Dyrektora SP nr 10 Barbarę Piekarz. Czekając na rozstrzygnięcia konkursu dzieci udały się na poczęstunek oraz prelekcję filmu: „Kronika Świąteczna”.
Nagrody wręczał Marcin Wiercioch, zastępca Burmistrza ds. Społecznych.
Naszą szkołę godnie reprezentowali: uczennica z klasy II- Hania Staroń, opiekun pani mgr Iwona Kurkowska i uczeń klasy IV – Oliwier Ziarnik, opiekun pan mgr Mariusz Majta.
Uczestnikom gratulujemy podjętego wyzwania, a rodzicom i opiekunom za pomoc i zaangażowanie.