Dyrektor szkoły

mgr Ewa Karłowicz

Dyżury dyrektora szkoły:
poniedziałek - od 14.00 do 15.00
środa - od 8.00 do 9.00