Historia szkoły.Pieśń szkoły.

Źródła mówią, że początki szkoły w Gorenicach sięgają średniowiecza. Wiemy, że w 1430 r. wysłano stąd dwóch uczniów do Akademii Krakowskiej, trzeciego zaś w 1516r. W latach 1576 – 1602 tutejszą szkołą kierował Marcin ze Sławkowa, a w 1617 niejaki Jan. Potwierdzona jest jej działalność w 1644 r. Następne źródła mówią o uruchomieniu szkoły w 1790r. Uczyło się wówczas pięciu uczniów.

Po odzyskaniu niepodległości dzieci rozpoczęły naukę 15. 10. 1920 r. Zapisało się 110 chętnych, ale ich liczba stale rosła. Szkoła nie miała swej stałej siedziby. Lekcje prowadziła jedna nauczycielka – Janina Semowówna w różnych wynajmowanych izbach. 01. 01. 1930 r. przysłano do pomocy drugiego pedagoga – Stefana Parasa. Nauka odbywała się od tej pory w dwóch klasach. Organizowano przedstawienia, akademie patriotyczne, jasełka. Wyjeżdżano na wycieczki m. in. do Krakowa, Ojcowa czy Wieliczki.

Na przełomie 1934/35 r. nową kierowniczką zostaje Stefania Pawłęgowa, powołała ona komitet budowy szkoły. 09. 11. 1936 r. na jednym ze szkolnych pól wybrano miejsce, na którym miał wkrótce stanąć budynek. Niestety wybuch II wojny światowej pokrzyżował plany budowy.

Naukę wznowiono już 09. 11. 1945 r. Kierownikiem został Jan Wawer, z którym pracowały Władysława Wawrowa i Anna Szyszka. Zgłosiła się zaledwie garstka uczniów, ale po kilku tygodniach było ich już 198. Doskwierał brak miejsca na naukę. W roku szkolnym 1948/49 w kronice szkolnej, prowadzonej od 1920 r., możemy przeczytać, że „ buduje się tu nowy gmach szkolny, dwupiętrowy, lecz to już trwa kilka lat i nie kończą”. Tamże odnotowano także działalność m. in. spółdzielni uczniowskiej, PCK, Koła Przyjaźni Polsko – Radzieckiej i ZHP.

Staraniami Jana Wawera i Anny Szyszki w 1952 został nareszcie wykończony nowy gmach szkolny. Dzieci od tej pory mogły się uczyć w pięknych, jasnych salach. 18. 10. 1952r. odbyło się uroczyste otwarcie, były przemówienia i program artystyczny poświęcony Odrodzonemu Wojsku Polskiemu i Frontowi Narodowemu.Dopiero w 1956 r. zelektryfikowano cały budynek.

Uczono się na dwie zmiany. W związku z coraz większą liczbą uczniów w marcu 1967 r. ówczesna kierowniczka Anna Szyszka zaproponowała rozbudowę szkoły. Wśród mieszkańców rozpoczęła się zbiórka funduszy na ten cel. Tym razem prace budowlane posuwały się sprawnie i już po roku przybyło dwie sale i pracownia ZPT. Niestety, toalety znajdowały się na zewnątrz budynku. W 1972 r. zamontowano centralne ogrzewanie.

Od roku szkolnego 1975 / 76 dyrektorem została Krystyna Śliwka. Rozpoczyna wtedy działalność chór szkolny, który często gościł na uroczystościach w Olkuszu. Zdobywa nawet tytuł Najlepszego Chóru Miasta i Gminy! Zaproszono go również do Radia Katowice na nagranie audycji. Sukcesy artystyczne odnoszą recytatorzy. W latach dziewięćdziesiątych przy szkole działał zespół taneczny pod opieką mgr. Elżbiety Furmanek. Zajęcia z instruktorem Beatą Stach odbywały się w MOK w Olkuszu.

13. 11. 1992 r. staraniem nowej dyrektor szkoły Teresy Kameckiej i radnego Wojciecha Glenia rozpoczyna się kolejna rozbudowa. Tym razem powstaje sala gimnastyczna, zaplecze socjalne, szatnie i upragnione toalety. Można z nich korzystać od 1995/96 r. Druga połowa lat dziewięćdziesiątych to także czas, kiedy pani Furmanek zakłada kółko teatralne. Przygotowują uroczystości szkolne, biorą udział w przeglądach artystycznych, wystawiają co roku jasełka w kościele parafialnym i Domu Pogodnej Jesieni. Po odejściu pani Furmanek opiekę nad kółkiem przejęła mgr Regina Maj. W 1995 r. odbył się pierwszy środowiskowy wieczór wigilijny i opłatek. Od 1997 r. do tradycji należy także Dzień Seniora organizowany przez samorząd uczniowski. Niegdyś skromna uroczystość, dziś ogromne przedsięwzięcie. Gościmy co roku przeszło 100 Seniorów, więc bez wsparcia rady rodziców nie dalibyśmy rady. W 1999 r. nadano szkole imię Henryka Sienkiewicza. Tablicę pamiątkową z podobizną patrona ufundowali rodzice uczniów, a wykonał w swym zakładzie odlewniczym mgr inż. Jerzy Sosiński. Uroczystego odsłonięcia dokonał ówczesny burmistrz Andrzej Ryszka.

Z inicjatywy  dyrektorki Iwony Kurkowskiej, która kontynuowała dobre tradycje poprzedników, dokonano wymiany okien, termomodernizacji budynku, zorganizowano plac zabaw. Wykonano remont kapitalny sal, ogrodzono plac szkolny, zorganizowano pracownię komputerową i wymieniono pokrycie dachu.

W 2012 r. uroczyście obchodziliśmy sześćdziesięciolecie istnienia budynku szkolnego. Rada Rodziców i Rada Sołecka ufundowały z tej okazji sztandar szkoły.

Od 1 września 2018 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła Pani mgr Ewa Karłowicz.

Pieśń Szkoły Podstawowej im