Klasa VIII- wych. mgr Ewa Ossowska-Knapczyk

Godziny Poniedzialek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1) 8:00 - 8:45 wf EDB s.8 biol. s.10 matem s.8 matem. s 8
2) 8:50- 9:35 mat. s.8 wos s 5 chemia s.8 hist. s.5 fizyka s.8
3) 9:50- 10:35 j.angielski s.8 j.polski s.5 hist. s.5 wos. s.5 j.ang. s.6
4) 10:45 - 11:30 j.franc. s.10 .jpols. zk.s.5 j.pol. s 5 inform. s.9 religia s.10
5) 11:40 - 12:25 j.polski s. 10 j.fran. s.10 j.ang. s.6 geogr. s.10 j.polski s.5
6) 12:40 - 13:25 chemia s.8 fizyka s.8 matem s 8 polski s.10 wf
7) 13:30 - 14:15 religia s. 8 gw s. 8 kk/koło matem wf wf
8) 14:20 - 15:05 zdw chem./ koło ang. zaj.dyd.wyr.matem zdw/ang. zdw pol.
9)15.10-15.55 Programowanie
10) 16.00-16.45 Programowanie