Pracownicy szkoły

Małgorazta Czyż-  sekretarz szkoły

Teresa Kaspzyk

Agata Pabisek

Jerzy Zajega

Łukasz Grabowski – Inspektor Ochrony Danych (Dane Kontaktowe: sp_gorenice@op.pl)