Przyjaciele szkoły

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów zawdzięczamy również Przyjaciołom Szkoły, którzy swoim zaangażowaniem i ofiarnością pomagają w realizacji planów.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców dziękuje osobom, firmom i instytucjom zasłużonym na rzecz naszej szkoły, które wspierają jej rozwój, poprawę bazy materialnej oraz umożliwiły organizację wielu imprez o charakterze zarówno szkolnym jak i miejskim. Chcielibyśmy za to serdecznie podziękować.